Bitkisel İndeksler
Kullanım Alanları

 

 

 • NDVI
 • CIR
 • NDRE
 • Klorofil Haritası
 • OSAVI
 • DSM

NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index)


Kullanım Alanı


 • bitkinin canlılığı
 • topraktaki nem dağılımı farklılıkları
 • yaprak besin içeriği (su sınırlaması olmadığında)
 • hasat potansiyelinin belirlenmesi


Özet


Bitkiler daha sağlıklı oldukça, birçok bitki örtüsü indeksinin fiziksel dayanağı olan yansıma yoğunluğu NIR bandda artış gösterir ve Red bant ise azalır. NDVI değerleri maksimum 1 olabilir, daha düşük değerler ise zayıf bitki canlılığını ifade eder. Bu yüzden, tipik olarak 0.5 düşük canlılığı gösterirken, 0.9  yüksek canlılığı gösterir.


Ayrıca, NDVI bandı bitki örtüsünü topraktan ayırt etmede etkilidir. NDVI, zaman ekseninde ya da uzaysal boyutta yer üstü biyokütle farklılıkları aranırken kullanılır. NDVI, en çok erken ve orta gelişim aşamalarında kanopi yoğunluğundaki değişiklikleri betimlerken etkilidir ancak yüksek seviyelerdeki kanopi yoğunluğunda, hassasiyet kaybetme eğilimindedir.


Odoo • Metin ve Resim
Odoo • Görüntü ve Metin

CIR 

(color infrared)


Kullanım Alanı


 • bitki sağlığı değerlendirmesi
 • su kütlelerinin belirlenmesi
 • toprak nemindeki değişkenlik
 • toprak tipinin değerlendirmesi

Özet


Bu katman bir renk kompozitidir ve bir indeks değildir. Renk Kızılötesi Kompoziti olarak söz edilir çünkü Kırmızı, Yeşil ve Mavi bantları (alışkın olduğunuz standart görüntü görüntüleme yöntemi olan) birleştirmek yerine NIR, Kırmızı ve Yeşil bantları birleştiririz.


NIR ışığı kırmızı, kırmızı ışık yeşil ve yeşil ışık mavi olarak gösterilir (R: NIR, G: KIRMIZI, B: YEŞİL). Bu renk kompoziti, yakın-kızılötesi bandın ürün sağlığı ve su kütlelerine tepkisini vurgular. Sağlıklı bitki örtüsü yüksek düzeyde NIR yansıtır ve CIR katmanlarında kırmızı görünür. Sağlıksız bitki örtüsü NIR'de daha az yansıtacak ve solgun pembe ton olarak görünecektir, çok hasta ya da faal olmayan bitki örtüsü genellikle yeşil ya da bronz rengidir ve insan-yapımı yapılar açık mavi-yeşildir.


Ne kadar kumlu olduğuna bağlı olarak topraklar açık mavi, yeşil veya bronz rengi görünebilir, en kumlu toprak açık bronz rengi ve kil topraklar koyu bronz rengi ya da mavimsi yeşil olarak görünür. Bu ayrıca NIR dalga boylarını emen ve su berrak olduğunda siyah görünen görüntüdeki su kütlelerini belirlemede bir hayli faydalıdır.


Yukarıda belirtildiği üzere, bu bir indeks olmadığı için seçmek için bir renk paleti yoktur. Gördüğünüz renkler, her görüntü pikselindeki NIR, Kırmızı ve Yeşil dalga boylarının ek karışımının bir sonucudur.

NDRE 

(Normalized Difference Red Edge)


Kullanım Alanı


 • yaprak klorofil içeriği
 • bitki canlılığı
 • stres belirleme
 • gübre ihtiyacı
 • azot alımı

Özet


NDRE, kullanılan sensörde kırmızı kenar bandı mevcut olduğunda formüle edilebilen bir indekstir. Yapraklardaki klorofil içeriğine (bir yaprağın ne kadar yeşil göründüğüne), yaprak alanındaki değişkenliğe ve toprak arka plan etkilerine duyarlıdır. Yüksek NDRE değeri, yüksek yaprak klorofil içeriği seviyelerini temsil eder.


Toprak tipik olarak en düşük değerlere sahiptir, sağlıksız bitkiler orta değerlere sahiptir ve sağlıklı bitkiler en yüksek değerlere sahiptir.


Eğer gübre gereksinimlerindeki veya yaprak azotundaki değişkenliği haritalamakla ilgiliyseniz, NDRE indeksini kullanmayı düşünmelisiniz.


Klorofil, kırmızı dalga bandında maksimum emişe sahiptir ve bu yüzden kırmızı ışık, birkaç yaprak tabakasının çok uzağına sızmaz. Diğer yandan, yeşil ve kırmızı-kenardaki ışık, bir yaprağa mavi veya kırmızı ışıktan çok daha derin bir şekilde sızabilir böylece saf bir kırmızı-kenarlı dalga bandı ortadan yüksek seviyelere klorofil içeriğine, ve bu nedenle yaprak nitrojenine mavi ışık, kırmızı ışık ya da görünür ve NIR ışığının bir karışımını içeren geniş bir dalga bandından daha duyarlı olacaktır.


NDRE, yapraklarında yüksek seviyede klorofil biriktiren, orta sezondan geç sezona olan bitkiler için NDVI'dan daha iyi bir bitki örtüsü sağlığı göstergesidir. Çünkü kırmızı-kenar ışığı yapraklara kırmızı ışıktan daha yarı saydamdır ve böylece bir kanopi tarafından tamamen emilmesi daha az olasıdır. Büyüme mevsimi boyunca yoğun yönetim uygulamaları için NDVI'dan daha uygundur çünkü NDVI, bitkiler kritik seviyede yaprak örtüsü ya da klorofil içeriği biriktirdikten sonra sıklıkla hassasiyetini kaybeder.Odoo • Metin ve Resim
Odoo • Görüntü ve Metin

Klorofil Haritası


Kullanım Alanı


 • hastalıklı bitkileri keşfet
 • stresli alanları tespiti
 • sağlıklı bitkilerin belirlenmesi
 • klorofil içeriğinin tahmini
 • azot içeriği tahmini

Özet


Klorofil Haritası yaprak alanına NDRE'den daha az duyarlı olan bir katmandır. Bu katman, klorofil verisini, kanopi örtüsündeki değişikliklerin bir fonksiyonu olarak yaprak alanındaki değişkenlikten izole eder. Kanopi örtüsü ve kanopi besin içeriği arasındaki ilişkiyi dikkate alan fizyolojik bir temele sahiptir.


Klorofil Haritası özellikle iyi toplanmış ve iyi kalibre edilmiş veriye karşı hassastır. Bazı durumlarda bitki piksellerinin de ayrıca atlanmasına neden olan; bitki-olmayan pikseller hariç tutulur ve şeffaf olarak gösterilir. Bu indeks tarla bitkilerinden ziyade üzüm bağları ve meyve bahçeleri için daha kullanışlıdır, yoğun kanopi Klorofil sinyalini ayırt etmede daha iyi olmasından kaynaklı...


OSAVI

(Optimized Soil Adjusted Vegetation Index)


Kullanım Alanı


 • toprak piksellerini ayırt et
 • toprak ve bitki örtüsü arasındaki doğrusal-olmayan ışık etkileşimlerini açıklar
 • klorofil belirleme için tasarlanmış bazı birleşik indeksler için yapısal indeks olarak kullanılır

Özet


OSAVI kanopi yoğunluğundaki değişkenliği haritalar. İlave olarak, toprak parlaklığına duyarlı değildir (farklı toprak tipleri mevcut olduğunda). Toprak parlaklığındaki değişkenliğe karşı sağlamdır ve %50'den daha büyük bitki örtüsüne karşı hassasiyeti geliştirir. Bu indeks en iyi, toprağın kanopiden görünebilir olduğu ve NDVI’nin doyurduğu (yüksek bitki yoğunluğunu) nispeten seyrek bitki örtüsü olan alanlarda kullanılır.


OSAVI, Toprak Ayarlı Bitki Örtüsü İndeksi'nin (SAVI) özel bir hâlidir. OSAVI, Rondeaux ve diğerleri tarafından 1996 yılında, optimize edilmiş bir katsayı ile yakın-kızılötesi (NIR) ve kırmızı (R) bantlarındaki yansımayı kullanarak geliştirilmiştir. Toprak katsayısı (0.16), NDVI'ın geniş bir çevre koşulları aralığında toprak arka planındaki değişikliklere duyarlılığını minimalize etmek için optimal değer olarak seçilmiştir. 


OSAVI, NDVI gibi oran-esaslı indeksler ve PVI gibi ortogonal indeksler arasında bir karışımdır (hibrit). SAVI, 0.5 varsayılan toprak katsayısı faktörüne sahiptir; ancak, OSAVI'de uygulandığı gibi 0.16 kullanılması önerilir. Herhangi bir normalleştirilmiş fark indeksi gibi, OSAVI değerleri -1 ile 1 arasında değişebilir. Yüksek OSAVI değerleri daha yoğun, daha sağlıklı bitki örtüsünü gösterirken, düşük değerler daha az canlılığı gösterir.


Odoo • Metin ve Resim
Odoo • Görüntü ve Metin

DSM 

(Digital Surface Model)


Kullanım Alanı


 • yüzey özelliklerinin belirlenmesi
 • su akışı ile su birikiminin modellenmesi
 • ürünün hacimsel tahmini

Özet


DSM, bir arazi yüzeyinin dijital model ile temsilidir. DSM, yerin deniz seviyesinden yüksekliğini ve üzerindeki tüm özellikleri temsil eder. DSM, grid bazlı yükseklik dizisidir, gri renk ile sembolize edilmiş bir katmandır ve simüle etmek için tepe gölgeleme (hill-shading) gibi özel efektler kullanılabilir. DSM, yüzey özelliklerini ve su akışını çalışmak için kullanılabilir.


Bir dijital yüzey modeli (DSM) genellikle otomatik  algoritmalar (diğer bir deyişle, stereo fotogrametride görüntü korelasyonu) kullanılarak oluşturulur. DSM, görüntünüzün üzerine bir battaniye koymaya benzer. Arazideki tüm nesnelerin üst yüzlerini temsil eder, bitki örtüsü ve insan yapımı özellikler de dâhil, özelliklerin farklı yüksekliklerini vurgular.


Smart Soil Tarım Teknolojileri, Ozan Demirel
20 Haziran, 2022
Bu gönderiyi paylaş
Arşivle
Giriş to leave a comment
Uzaktan Agılama
Drone ile Ormancılık Faaliyetleri