Uzaktan Agılama
Drone ile Ormancılık Faaliyetleri

MultiSpektral Analiz ile Ormancılık Süreçleri

Ormanlar dünya çapındaki toprakların yaklaşık %30'unu oluşturmaktadır. İçlerinde yaşayan bitki ve hayvanların sağlığı için hayati önem taşırlar ve ayrıca birçok endüstri için de ham madde kaynağıdırlar. Tarihsel olarak insan gücü ile yapılan araştırmalar orman izleme için ana yaklaşım olsa da, 1950'lerde uyduların gelişimi, ormancıların daha hızlı ve yüksek doğrulukta bilgilere erişimlerini sağlayarak erişilemeyen veya uzak bölgelerden kolaylıkla veri toplanabilmesine imkân sağladı.


Yeni uyduların fırlatılması, uzaktan algılama teknikleri ve teknolojilerinin artan kullanımı ile geliştirilmesine yönelik ilk adımdı. Günümüzde uzaktan algılama, orman izleme için güvenilir bir bilgi kaynağıdır ve farklı uzaktan algılama yöntemlerinin kullanımı artarak devam etmektedir.


Sensörler, kameralar, tarayıcılar, lazerler vb. gibi uzaktan algılama araçları, elektromanyetik spektrumdan bilgi toplayarak örtü türleri, alan başına ağaç sayısı, kereste hacmi, odunsu biyo-kütle ve daha fazlası hakkında veriler sağlar ve farklı çevresel olaylar ile büyük ölçekteki arazi kullanım değişikliklerinin etkilerini keşfetme potansiyeli sunar.Uzaktan algılama verileri üç kategoride sınıflandırılabilir; görüntüsel, spektral ve zamansal çözünürlük. Kullanılan teknikler ve teknolojiler başlıca ihtiyaç duyulan bilgilere bağlıdır.


Görüntüsel çözünürlük, bir görüntüdeki piksel sayısını ve verilerin sağladığı ayrıntı miktarını belirtir.


Spektral çözünürlük, elektromanyetik spektrumun ne kadarının kaydedilebileceğini gösterir. 


Zamansal çözünürlük, bilginin ne sıklıkla/frekans ile toplanabildiğini ve kaydedilebildiğini belirtir.Yüksek spektral çözünürlüklü görüntüler genellikle uydularda, insanlı uçaklarda veya drone’larda bulunabilen hiperspektral ve multispektral sensörler tarafından kayıt altına alınır. Platform seçimi, ihtiyaç duyulan görüntüsel çözünürlüğe bağlıdır. Drone tabanlı sensörler, örneğin uydu görüntülerinden çok daha yüksek görüntüsel çözünürlük sağlayabilir, ancak daha geniş alanların haritalanması söz konusu olduğunda uydu veya insanlı uçak görüntüleri genellikle daha uygun maliyetli olabilir.


devamı....


Odoo • Altyazılı resim
MultiSpectral Analiz ve Ormancılık
Smart Soil Tarım Teknolojileri, Ozan Demirel
19 Haziran, 2022
Bu gönderiyi paylaş
Arşivle
Giriş to leave a comment